Общи проекти

Общи проекти:технически услуги, техническо развитие, техническа консултация, технически обмен, трансфер на технологии и популяризиране на технологиите; Производство на лагери, зъбни колела и трансмисионни части; Продажби на лагери, зъбни колела и трансмисионни компоненти; Производство на лагери; Високоскоростни прецизни продажби на тежкотоварни лагери; Носещи продажби; Производство на хардуерни продукти; Производство на носещи стоманени изделия; Коване и производство на изделия от прахообразна металургия; Производство на високоскоростни железопътни съоръжения и аксесоари; Продажба на изковки и изделия от прахообразна металургия; Продажби на високоскоростно железопътно оборудване и аксесоари; Производство на индустриални роботи; Проучване и разработка на авточасти (с изключение на проекти, подлежащи на одобрение съгласно закона, самостоятелно извършване на стопанска дейност съгласно закон с бизнес лиценз).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)